Klub dziecięcy alere - cennik

Pakiety

  • 1850 zł miesięcznie, zawiera całodzienną opiekę nad dzieckiem do 10 godz. dziennie. (Po dofinansowaniach ok 700 zł miesięcznie.)

Od podanych opłat za czesne obowiązują dofinansowania z tytułu dotacji Urzędu Miasta Krakowa w wysokości 3,50 zł za godzinę uczęszczania dziecka do Klubu Dziecięcego oraz
z tytułu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wymienione powyżej ceny nie uwzględniają posiłków. Wyżywienie całodzienne to koszt 18 zł. Obowiązkowa jest wpłata wpisowego
w wysokości 600 zł-płatne do 3 dni po podpisaniu umowy na konto bankowe, podane w umowie. Jest to kwota bezzwrotna, gwarantująca dziecku miejsce w naszym klubie dziecięcym. Opłata zawiera: ubezpieczenie NNW dziecka, materiały plastyczne i dydaktyczne oraz prezenty: na Dzień Dziecka, Św. Mikołaja czy urodziny dziecka. Opłata wpisowa podlega uiszczeniu na każdy kolejny rok uczęszczania dziecka do Nas8

WAŻNE!

Każda dodatkowo rozpoczęta godzina po godzinach funkcjonowania klubu wynosi 30 złotych, maksymalny czas spóźnienia to 20 min. Prosimy o kontakt z placówką w razie spóźnienia i poinformowanie o tym personel.